قرارداد و پلان ها

قرارداد ها و پلان ها
پر کردن فرم الکترونیکی زیر به منزله آن است که شما شرکت در جشنواره را پذیرفته و در انتخاب غرفه مورد نظر خود دارای اولویت می باشید.
قطعیت حضور شما منوط به پرداخت وجه و ارسال فیش واریزی از قسمت پرداخت و پیگیری است، لذا تا آن زمان ثبت نام شما قطعی نبوده و برگزار کننده هیچ گونه تعهدی نسبت به ثبت نام شما ندارد .

فرم قرارداد و همکاری
میتوانید به جای پرکردن فرم، فرم مربوطه را از زیر دانلود کنید و پس از پر کردن فرم، آپلود نمایید.آپلود فرم

  • فایل ها را به اینجا بکشیدمیتوانید به جای پرکردن فرم الکترونیکی بالا، فرم های زیر را دانلود و بعد از پرکردن آن را اسکن یا از روی آن عکس گرفته و از قسمت آپلود فرم، آپلود نمایید. پر کردن تمامی فرم ها بجز فرم اسپانسری الزامیست.
ابتدا پلان مورد نظر را دانلود، سپس غرفه دلخواه خود را انتخاب نمایید.